Porten   


Porten

Porten är en öppen dagverksamhet för människor som lever i utanförskap som hemlöshet eller aktivt missbruk. Vi erbjuder våra gäster gemenskap, värme och en paus från den tuffa och utmanande vardag de lever i. Här kan de ät frukost och lunch, tvätta och få en möjlighet att vila. Även stöd i kontakten med myndigheter och stödjande samtal erbjuds. Här är allas lika värde en viktig självklarhet.

Portens verksamhet är den enda i Örebro idag där du är välkommen även då du inte är drogfri.