EBO - Bostad ung   


EBO står för Eget boende. Idag ger vi 25 ungdomar möjlighet till tak över huvudet, stödjande samtal och gemensamma aktiviteter. Ungdomarna kom till Sverige från Afghanistan under hösten 2015 och har sedan dess rotat sig i det svenska samhället genom skola, svenskundervisning förenings- och idrottsverksamhet samt genom nya vänner och familjer. . I och med att flertalet fyllt 18 eller blivit uppskrivna i ålder till 18 år blev bostadsfrågan akut. Många av dessa ungdomar hittade sovplats i trappuppgångar och garage, andra sov tillfälligt i vänners bostad. Varje kväll ställdes frågan – var kan jag sova i natt. EBO’t erbjuder ett tryggt boende. Tillsammans med personal och volontärer får de möjlighet att ta hand om sin vardagssituation. Lära sig tvätta, laga mat och städa. Aktiviteter och samtal med vuxna ”stödjare” och hjälp att hantera en osäker morgondag.